easy web builder
  1. KOIRATIETOKANTA.FI - Kehitetty erityisesti metsästyskoirien rotujärjestöjen tarpeisiin eriteltyjen koetulosten tietojen keräämiseen ja tallentamiseen. Perustoiminnot on kehitetty kunkin rotujärjestön hyväksymien määrittelyjen mukaan ja tietojen omistusoikeus (eritellyt koetulokset)kuuluvat rotujärjestöille ja muilta osin (rekisteri- ja terveystiedot) Suomen Kennelliitolle.
  2. EK-Palvelut / Sievi Consulting Oy - Tekninen toteutus.
  3. Esa Kukkonen - Alkuperäisten perustoimintojen ohella erilaisia lisätoimintoja ja tietokannan tietojen operoinnista vastaa suurelta osin Esa Kukkonen.